เริ่มต้นด้วยการกดที่ “ตลาดเดิมพัน’

ช่องที่ 1 คือ ช่องราคาที่ตลาดเปิดทั้งหมดจะแสดงสัญลักษณ์ เครื่องหมาย +

ส่วนเครื่องหมาย – จะเป็นการแสดงราคาของตลาดหลักที่เปิด

เริ่ม 1

ช่องที่ 2 กดสำหรับเวลาเราต้องการ เรียงเวลาในการเตะ มีให้เลือก 2 แบบ คือ 1. เรียงตามเวลา 2. เรียงลำดับตามปกติ

เริ่ม 2

ช่องที่ 3 จะหมายถึง การเลือกลีกที่เราต้องการ ใช้เมื่อต้องการลีกที่อยากจะให้มีเฉพาะ ที่เราต้องการ
เท่านั้น ยกตัวอย่าง เราต้องการให้เห็นแค่ เฉพาะ ลีกพรีเมียร์ลีก เราก้อกดที่ลีกพรีเมียร์ลีก เท่านั้น ลีกอื่นที่เราไม่ได้เลือกก็จะไม่แสดงผลมาที่หน้าจอ

เริ่ม 3

ช่องที่ 4 จะเป็นการเลือกดูราคาในแบบเดี่ยว หรือ จะเลือกดูแบบแถวคู่

เริ่ม 4

เริ่ม 5